Rozhlasový spotjaký má být reklamní spot v rádiu?

Rozhlasový spot je klasický reklamní formát, který je umístěný v reklamním čase. Stopáž může být od 5 do 60 sekund. Lze zvolit i delší, ale je důležité dbát na udržení pozornosti posluchače. Spot by měl být jednoduchý, srozumitelný, výrazný, zapamatovatelný. Důležitá informace (např. webové stránky) by měla zaznít v rámci spotu minimálně dvakrát, ideálně třikrát. Nejlepšího účinku rádiové reklamy dosáhnete opakováním v rámci dvou až tří týdnů. Denně by měl spot zaznít alespoň šestkrát. 

Český rozhlasový trh nabízí široké možnosti výběru konkrétního rádia a samozřejmě i typů kampaní. Při plánování reklamních kampaní je důležité porovnat nejen samotnou poslechovost, ale také skupinu, pro kterou je dané rádio určené. Existuje mnoho metrik, které by vás před objednáním reklamy měly zajímat. Podívejte se na TAI (vhodnost nosiče) a spočítejte si cenu na vaši cílovou skupinu.

Zařazení spotů do rádií závisí na zadavateli reklamy, i když každé rádio vám připraví kampaň s konkrétními časy, ale to lze po domluvě zpravidla upravit. Rádio vám spot rádo za určitý poplatek natočí (spolupracují s nahrávacími studii), ale pokud máte svůj vlastní, můžete ho samozřejmě použít taky. Musíte k němu mít nicméně "rodný list", což je dokument o původu spotu, důkaz, že máte na spot práva. Pokud si spot necháte nahrát od rádia, zpravidla vám k němu rodný list nedají (nebo za vyšší cenu) a vy tak spot můžete používat jen u nich a ne u konkurenčních rádií. Proto si mnoho firem nechává natoči spot do rádia od marketingové agentury.

V dnešní době je spot v rádiu často považovaný za již překonanou formu reklamy. Nicméně je pravda, že jistá část lidí rádia poslouchá stále velmi pravidelně. Nejčastěji motoristé, kde je rádio v autě tak nějak dlouholetým zvykem, který přetrvává i v době Spotify. Pro brandové kampaně je rádio stále výborný nosič. U kampaní prodejních už tak vhodné není, ale jsou určité výjimky. Příkladem může být nějaká výraznější sleva, nabo konkrétní akce typu koncert nebo den otevřených dní apod. 

Každé rádio vám před objednávkou klidně pošle aktuální poslechovost, ta je nicméně spočítaná trošku... Nadneseně, abychom byli slušní. Zkrátka, tam to vypadá, že rádio poslouchají všichni občané ČR tak 12 hodin denně. Reálně již poslechovost rádií x let klesá a je to rok od roku méně důležité médium. Pokud ale máte slušný marketingový rozpočet, pak by ve vaší marketingové komunikaci neměla některá rádia chybět. 

Problémy spotů v rádiích

Mezi časté problémy se řadí měřitelnost. Ale v případě, že máte nějakou akci s kódem, který v rádiu řeknete, je to řešitelné. Další možností je např. měřit počet vyhledávání vašich brandových výrazů před, během a po kampani, ale to má své limity. 

Dalším problémem spotů jako takových bývá zapamatovatelnost brandu nebo webovek. Aby si je člověk zapamatoval, měly by zaznít stránky nebo brand ve spotu 2x, ideálně 3x. 


Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost