Rozhlasový spotjaký má být reklamní spot v rádiu?

Rozhlasový spot je klasický reklamní formát, který je umístěný v reklamním čase. Stopáž může být od 5 do 60 sekund. Lze zvolit i delší, ale je důležité dbát na udržení pozornosti posluchače. Spot by měl být jednoduchý, srozumitelný, výrazný, zapamatovatelný. Důležitá informace (např. webové stránky) by měla zaznít v rámci spotu minimálně dvakrát, ideálně třikrát. Nejlepšího účinku rádiové reklamy dosáhnete opakováním v rámci dvou až tří týdnů. Denně by měl spot zaznít alespoň šestkrát. 

Český rozhlasový trh nabízí široké možnosti výběru konkrétního rádia a samozřejmě i typů kampaní. Při plánování reklamních kampaní je důležité porovnat nejen samotnou poslechovost, ale také skupinu, pro kterou je dané rádio určené. Existuje mnoho metrik, které by vás před objednáním reklamy měly zajímat. Podívejte se na TAI (vhodnost nosiče) a spočítejte si cenu na vaši cílovou skupinu. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost