Rozhlasový spotjaký má být reklamní spot v rádiu?

Rozhlasový spot je klasický reklamní formát, který je umístěný v reklamním čase. Stopáž může být od 5 do 60 sekund. Lze zvolit i delší, ale je důležité dbát na udržení pozornosti posluchače. Spot by měl být jednoduchý, srozumitelný, výrazný, zapamatovatelný. Důležitá informace (např. webové stránky) by měla zaznít v rámci spotu minimálně dvakrát, ideálně třikrát. Nejlepšího účinku rádiové reklamy dosáhnete opakováním v rámci dvou až tří týdnů. Denně by měl spot zaznít alespoň šestkrát. 

Český rozhlasový trh nabízí široké možnosti výběru konkrétního rádia a samozřejmě i typů kampaní. Při plánování reklamních kampaní je důležité porovnat nejen samotnou poslechovost, ale také skupinu, pro kterou je dané rádio určené. 

Chcete efektivní marketing?