EdulioEdulio pořádá kurzy na přijímací zkoušky na střední školy.

o klientovi

Edulio pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky na střední školy.

zadání

řešení

Pro Edulio jsme zpracovali marketingovou strategii. SWOT analýza a Porterova analýza nám odhalila slabé i silné stránky tohoto projektu a z toho vyplývající body, které jsme upravili do strategie tak, aby se s dokumentem dalo co nejlépe pracovat. Samozřejmostí bylo sepsání základní filosofie, krizového plánu a zpracování marketingových person v rámci STDC modelu. Po spuštění projektu jsme začali spravovat PPC kampaně v Google Ads a na Facebooku

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost