SamplingVzorek k vyzkoušení

Sampling znamená distribuci vzorku zdarma k vyzkoušení. Častý je sampling u potravin (ochutnávky v supermarketech nebo před některými podniky) nebo kosmetických přípravků (v lékárnách apod.). U časopisů a magazínů se můžeme setkat s přibalením vzorečku k samotnému kusu média. U některých časopisů je sampling důležitou součástí obsahu (LEGO časopisy, herní časopisy s DVD her apod.). Častá výhoda samplingu je, že umožňuje do značné míry zaměření pouze na cílovou skupinu. 

Reklama pomocí vzorků zdarma v časopisech může být efektivní, protože máte možnost zvolit si médium se stejnou cílovou skupinou, která kupuje váš výrobek. Dobře tak šíříte povědomí o značce a můžete získat stálé klienty, pokud byli spokojení s produktem. 

Nejlepších výsledků dosáhne sampling při spojení s PR článkem v předchozím a také následujícím čísle časopisu, ve kterém vzorek zdarma je.

Kdy je dobré sampling udělat?

Vzorky zdarma jsou vhodné zejména u nových značek, o kterých ještě potenciální zákazníci neví, nebo u značek, které nabízí skutečně vyšší kvalitu než konkurence. Důležité je sdělit potenciálním zákazníkům vaše prodejní argumenty (USP - unikátní důvody, proč by si zákazník měl vybrat právě váš výrobek). Před rozdáváním vzorků je dobré udělat alespoň krátkou brandovou kampaň, aby si zákazníci měli s čím produkt spojit. Navázat je vhodné třeba prodejní kampaní (PPC reklamou) nebo direct email marketingem, pokud jste sbírali adresy během rozdávání vzorků. Docílíte tak dobré synergie reklam a kampaně budou kontinuální. Vše je nejlepší řešit již v marketingovém plánu.

Co od samplingové kampaně čekat?

Očekávání od samplingu mají odpovídat cílům, které si stanovíte předem. Připomínáme, že cíle musí splňovat požadavky SMART (být reálné, relevantní, konkrétní, časově ohraničené a vyhodnotitelné). Bez cílů nelze kampaň vyhodnotit. Pokud si slibujete, že bez návazné reklamy se vám jen díky vzorkům zdarma zvýší prodeje, budete patrně zklamaní. Samplingové kampaně často pořádají nebo navrhují reklamní a marketingové agentury, které vám navrhnou cíle, řešení i vyhodnocení.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost