Soutěž pro posluchačesoutěž jako reklama

Soutěž pro posluchače - jejich zadavatel většinou poskytne ceny do soutěží a posluchači o ně soutěží. Za využití soutěže se značka dostane přirozeně do obsahu vysílání. Moderátor nenásilnou formou posluchačům přiblíží benefity produktu/značky a jejich užitnou hodnotu. Rádio obecně šíří dobře povědomí o značce (brandu). 

Soutěže jsou populární pro diváky, je ale důležité zvážit, zda produkt, který nabízíte do soutěže, bude zajímavý k nákupu pro skupinu lidí, která na daném rádiu soutěží. Ideální synergii reklamních kampaní a soutěže v rádiu dosáhnete dobrým marketingovým plánem. Na soutěž by měla navazovat další forma reklamy.

Chcete efektivní marketing?