Soutěž pro posluchačesoutěž jako reklama

Soutěže jsou v rádiích oblíbeným produktem. Mají je rádi jak klienti tak posluchači. Zadavatel soutěže pro posluchače většinou poskytne ceny do soutěží a posluchači o ně soutěží. Za využití soutěže se značka dostane přirozeně do obsahu vysílání. Moderátor nenásilnou formou posluchačům přiblíží benefity produktu/značky a jejich užitnou hodnotu. Rádio obecně šíří dobře povědomí o značce (brandu). 

Soutěže jsou populární pro diváky, je ale důležité zvážit, zda produkt, který nabízíte do soutěže, bude zajímavý k nákupu pro skupinu lidí, která na daném rádiu soutěží. Ideální synergii reklamních kampaní a soutěže v rádiu dosáhnete dobrým marketingovým plánem. Na soutěž by měla navazovat další forma reklamy.

Soutěže nabízí prakticky všechna rádia u nás i v zahraničí. Pokud soutěž není napojena na jinou (dlouhodou) kampaň v rádiu, zpravidla bývá neúspěšná. Často se spojuje soutěž se zkrácenými desetisekundovými reklamními spoty s vyšší intenzitou (brandové spoty). Inzerenti často sdílí informace o soutěži v rádiu např. na svých sociálních sítích. Soutěž by nicméně měla najít nové klienty, proto je to ve většině případů spíše kontraproduktivní. Soutěže se domlouvají buď přímo přes mediální zastupitele rádií, nebo přes marketingové agentury

Zadavatel soutěže zpravidla musí rádiu: 
 • zaplatit vysílání samotné soutěže,
 • zaplatit vysílání promospotů a soutěžních anoncí,
 • zaplatit výrobu spotů,
 • zaplatit náklady na další komunikační kanály (propagaci soutěže na sociálních sítích nebo třeba promotýmu v terénu),
 • věnovat výhry do soutěže.
Při vhodném produktu rádia rády udělají z části i barter (výměnu).

Výhody a nevýhody soutěžní relkamy

Soutěže se často využívají i v dalších reklamních kanálech, ať už offline nebo online reklamě. Mají řadu výhod, ale také nevýhod. Mezi hlavní výhody patří: 
 • Nížší cena propagace v přepočtu na oslovené lidi. 
 • Atraktivita soutěží samotných. 
 • Možnost výměny soutěží s jinými subjekty. 
 • WOMM (Word of Mouth Marketing) - o soutěžích se často mluví, zejména, pokud něco vyhrajete. 
 • Můžete se zbavit zboží, které se moc neprodává. 
 • Můžete do soutěže dát vysokomaržové zboží. 
 • Můžete do soutěže dát např. zboží, kterému brzy končí záruční lhůta. 
 • Můžete do soutěže dát poukaz na dobu, kdy nejste vytížení. 
 • Můžete obecně využít mimosezónní období.
Mezi nevýhody soutěží patří především:
 • Soutěže vám zpravidla nepřivedou věrné zákazníky. 
 • Většina lidí se jen účastní soutěže. 
 • Bez doprovodné kampaně zpravidla nemá účinek. 
 • Nepřivede ani věrné sledující sociálních sítí. 
 • Konkurence může soutěže lehce udělat také. 
 • Ne vždy je pro vaše výrobky soutěž vhodná. 
 • Na některé služby se soutěž nedá udělat. 

Jak by měla dobrá soutěž v rádiu vypadat?

Aby soutěž v rádiu měla co nejlepší obchodní výsledky, je dobré se držet některých zásad: 
 • Soutěž musí být jednoduchá a opravdu dobře pochopitelná. Pokud bude posluchač muset přemýšlet nad podmínkami soutěže nebo bude otázka příliš složitá, soutěž nebude dostatečně atraktivní. 
 • Opakování je matka prodeje - pokud chcete soutěž dělat jenom v jeden den, patrně po ní neštěkne pes. 
 • Doprovodná brandová kampaň - určitě je dobré udělat ji v rádiu, ale také mimo něj. Promujete nový produkt a myslíte si, že je soutěž v rádiu to pravé? Pak se nespoléhejte jen na něj. Udělejte podpůrné kampaně na Facebooku, bannerovou reklamu na Google Ads apod. 
 • Vyvolejte emoce - bez nich si lidé vůbec produkt nebo reklamu nezapamatují. Ale pozor, aby nebyla kreativa silnější, než samotné sdělení. Pamatujete si na reklamu Bobyka? A na co že to byla?
 • Soutěž by se měla jasně vztahovat k tomu, co chcete promovat. 
 • Dobrá integrace do programu v rádiu - s tím by vám měl ale poradit ten, kdo pro vás reklamu v rádiu zařizuje. 
 • Pečlivý výběr rádia, času kdy soutěž poběží a samozřejmě i dalších podmínek - vše musí odpovídat vašim klientům! Pokud chcete propagovat produkt pro mladé lidi na rádiu, kde hraje dechovka, asi to nebude fungovat nejlépe. 
 • Předchozí kampaň na rádiu, kde chcete soutěž vysílat, nebo skutečně známý brand - pokud o vás uslyší posluchači rádia poprvé v rámci soutěže, jejich reakce budou slabší. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost