Soutěž pro posluchačesoutěž jako reklama

Soutěž pro posluchače - jejich zadavatel většinou poskytne ceny do soutěží a posluchači o ně soutěží. Za využití soutěže se značka dostane přirozeně do obsahu vysílání. Moderátor nenásilnou formou posluchačům přiblíží benefity produktu/značky a jejich užitnou hodnotu. 
Soutěže jsou populární pro diváky, je ale důležité zvážit, zda produkt, který nabízíte do soutěže, bude zajímavý k nákupu pro skupinu lidí, která na daném rádiu soutěží. Ideální synergii reklamních kampaní a soutěže v rádiu dosáhnete dobrým marketingovým plánem
Na soutěž by měla navazovat další forma reklamy.

Chcete efektivní marketing?