Soutěž pro posluchačesoutěž jako reklama

Soutěže jsou v rádiích oblíbeným produktem. Mají je rádi jak klienti tak posluchači. Zadavatel soutěže pro posluchače většinou poskytne ceny do soutěží a posluchači o ně soutěží. Za využití soutěže se značka dostane přirozeně do obsahu vysílání. Moderátor nenásilnou formou posluchačům přiblíží benefity produktu/značky a jejich užitnou hodnotu. Rádio obecně šíří dobře povědomí o značce (brandu). 

Soutěže jsou populární pro diváky, je ale důležité zvážit, zda produkt, který nabízíte do soutěže, bude zajímavý k nákupu pro skupinu lidí, která na daném rádiu soutěží. Ideální synergii reklamních kampaní a soutěže v rádiu dosáhnete dobrým marketingovým plánem. Na soutěž by měla navazovat další forma reklamy.

Soutěže nabízí prakticky všechna rádia u nás i v zahraničí. Pokud soutěž není napojena na jinou (dlouhodou) kampaň v rádiu, zpravidla bývá neúspěšná. Často se spojuje soutěž se zkrácenými desetisekundovými spoty s vyšší intenzitou (brandové spoty). Inzerenti často sdílí informace o soutěži v rádiu např. na svých sociálních sítích. Soutěž by nicméně měla najít nové klienty, proto je to ve většině případů spíše kontraproduktivní.

Zadavatel soutěže zpravidla musí rádiu: 
 • zaplatit vysílání samotné soutěže,
 • zaplatit vysílání promospotů a soutěžních anoncí,
 • zaplatit výrobu spotů,
 • zaplatit náklady na další komunikační kanály (propagaci soutěže na sociálních sítích nebo třeba promotýmu v terénu),
 • věnovat výhry do soutěže.
Při vhodném produktu rádia rády udělají z části i barter (výměnu). 

Výhody a nevýhody soutěžní relkamy

Soutěže se často využívají i v dalších reklamních kanálech, ať už offline nebo online reklamě. Mají řadu výhod, ale také nevýhod. Mezi hlavní výhody patří: 
 • Nížší cena propagace v přepočtu na oslovené lidi. 
 • Atraktivita soutěží samotných. 
 • Možnost výměny soutěží s jinými subjekty. 
 • WOMM (Word of Mouth Marketing) - o soutěžích se často mluví, zejména, pokud něco vyhrajete. 
 • Můžete se zbavit zboží, které se moc neprodává. 
 • Můžete do soutěže dát vysokomaržové zboží. 
 • Můžete do soutěže dát např. zboží, kterému brzy končí záruční lhůta. 
 • Můžete do soutěže dát poukaz na dobu, kdy nejste vytížení. 
 • Můžete obecně využít mimosezónní období.
Mezi nevýhody soutěží patří především:
 • Soutěže vám zpravidla nepřivedou věrné zákazníky. 
 • Většina lidí se jen účastní soutěže. 
 • Bez doprovodné kampaně zpravidla nemá účinek. 
 • Nepřivede ani věrné sledující sociálních sítí. 
 • Konkurence může soutěže lehce udělat také. 
 • Ne vždy je pro vaše výrobky soutěž vhodná. 
 • Na některé služby se soutěž nedá udělat. 

Jak by měla dobrá soutěž v rádiu vypadat?

Aby soutěž v rádiu měla co nejlepší obchodní výsledky, je dobré se držet některých zásad: 
 • Soutěž musí být jednoduchá a opravdu dobře pochopitelná. Pokud bude posluchač muset přemýšlet nad podmínkami soutěže nebo bude otázka příliš složitá, soutěž nebude dostatečně atraktivní. 
 • Opakování je matka prodeje - pokud chcete soutěž dělat jenom v jeden den, patrně po ní neštěkne pes. 
 • Doprovodná brandová kampaň - určitě je dobré udělat ji v rádiu, ale také mimo něj. Promujete nový produkt a myslíte si, že je soutěž v rádiu to pravé? Pak se nespoléhejte jen na něj. Udělejte podpůrné kampaně na Facebooku, bannerovou reklamu na Google Ads apod. 
 • Vyvolejte emoce - bez nich si lidé vůbec produkt nebo reklamu nezapamatují. Ale pozor, aby nebyla kreativa silnější, než samotné sdělení. Pamatujete si na reklamu Bobyka? A na co že to byla?
 • Soutěž by se měla jasně vztahovat k tomu, co chcete promovat. 
 • Dobrá integrace do programu v rádiu - s tím by vám měl ale poradit ten, kdo pro vás reklamu v rádiu zařizuje. 
 • Pečlivý výběr rádia, času kdy soutěž poběží a samozřejmě i dalších podmínek - vše musí odpovídat vašim klientům! Pokud chcete propagovat produkt pro mladé lidi na rádiu, kde hraje dechovka, asi to nebude fungovat nejlépe. 
 • Předchozí kampaň na rádiu, kde chcete soutěž vysílat, nebo skutečně známý brand - pokud o vás uslyší posluchači rádia poprvé v rámci soutěže, jejich reakce budou slabší. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost